ZDRADA I JEJ GENETYCZNE ASPEKTY

Zdrada, choć z punktu widzenia moralistów jest naganna, dla naukowców – już nie do końca. Co więcej, słyszy się, że zdrada jest opłacalna.