KRAWAT – JAK GO (NIE) NOSIĆ

To najbardziej męski z wszystkich dodatków do ubioru. Jest wyznacznikiem stylu, dobrego smaku…