ZDRADA I JEJ GENETYCZNE ASPEKTY

Zdrada, choć z punktu widzenia moralistów jest naganna, dla naukowców – już nie do końca. Co więcej, słyszy się, że zdrada jest opłacalna.

SKOMPLIKOWANE RELACJE KOBIET I MĘŻCZYZN. CZY JEST SZANSA NA POROZUMIENIE?

Od zawsze relacje kobiet i mężczyzn pełne są zawiłości interpersonalnych. Są one tym większe, im w bliższych relacjach jesteśmy. Czy jest szansa na porozumienie?